TARİHÇE

Anka Danışma Grubu kurucularının 1996 yılından itibaren ticari işletmelerde yürüttükleri danışmanlık, yöneticilik gibi hizmetlerini 2001 yılında ADG çatısı altında birleştirmesiyle başlayan ve o zamandan günümüze geliştirilen yönetim standartları ve yazılım sistemleri üzerine İRADE yapılanması oluşmuştur.

Devamı…

İRADE BEYANI

Kurumların birikimlerini, değerlerini, yetenek ve yeterliliklerini dikkate alarak yönetim ve yönetim kaynaklı meselelerine çözüm bulmak, karar vericiler için karar verme sürecindeki belirsizliği ortadan kaldıracak bilgiyi üretmek, yönetim bilimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak tüm çalışanlarımızın ortak davasıdır.

Devamı…

SİYASET BELGESİ

Anka Danışma Grubu kurumlarla iş birliği sürecinde belli politikalara uymayı taahhüt eder. ADG hizmetleri sektörel uzmanlığa dayalı olmayıp yönetim, teşkilatlanma ve yönetim kararları için gerekli bilginin bilimsel metotlarla üretilmesi çerçevesindedir.

Devamı…

KAVRAMSAL YAKLAŞIM

İrade: Liderlik/beylik/başkanlık/reislik kademesidir. İrade bu kademede oluşur. İrade, bir şeyi isteme derecesi; doğruyu yanlışa tercih edebilme istek ve azmi; yılgınlık, bıkkınlık göstermeden istikamet üzere hareket edebilme becerisi olarak tarif edilebilir. Tüm örgütlerde/teşkilatlarda/organizasyonlarda bu kademe mutlaka vardır. Olmak zorundadır.

Devamı…

HİZMETLER

İRADE’nin hizmet süreçleri standart ancak hizmet paketleri standart değildir. İRADE, ticari işletmelerde irade ve temsil kademelerinde hizmet verir; sektörel ve mesleki alanlarda hizmet vermez. Standart bir paketi standart olmayan işletmelere uygulamak mümkün olmayacağından, her çalışmadan her firmaya özel farklı standartlar, farklı usuller, farklı unsurlar çıkarır. Ancak süreç standarttır, evrenseldir, bilimseldir.

Devamı…

İRADE 10T DÖNGÜSÜ

Bir şirketin kendisine ve faaliyet sahasına ilişkin hakiki bilgiye ve araştırma sonuçlarına ulaşmadan kaliteli bir danışmanlık hizmeti verilemez. Bu nedenle İRADE için olmazsa olmaz konuların başında sıhhatli ve güvenilir veri toplama gelir. Bu aşamayı sırası ile tasnif, tahlil, tespit, teşhis, tenkit, tavsiye, tedbir, tatbikat ve takip izler.

Devamı…

REFERANSLARIMIZ

YÖNETİCİ YORUMLARI