FAYDALAR

İRADE hizmet verdiği işletmelerde önerilerini algoritmik akışlar halinde sunar, işlerin/süreçlerin standartlarını akreditasyon usulleri çerçevesinde hazırlar.

Teşkilatlanma, iş akışları ve standartları arasındaki uyumu esas alır. Bu çerçevede hazırlanan öneriler mevcut yazılıma eklenebilir, tüm sistemlerin işleyişi güvence altına alınabilir. İRADE kadim kavramlar, bilimsel metodoloji ve veriye dayalı analiz anlayışıyla danışmanlık ve sistem hizmeti verir.

 • Bilimsel metodlarla işletmenin faaliyetlerini, mevcut durumunu ve çevresini analiz ederek işletmeleri tanımlar.
 • Doğru istikamet ve planlarla doğru sonuçlar elde eder.
 • İşletme varlıklarını harekete geçirecek irade, temsil ve meslekleri doğru konumlandıracak teşkilat yapısı kurar.
  • Teşkilat mimarisi, teşkilatın ve eşyanın tabiatına uygun şekil alacağından işler hızlanır, üretim ve hizmet kalitesi yükselir. Şirketin değeri bir bütün olarak artar.
  • Yılların alın teri ve birikimi korunur, varlıklar kıymetlenir, sürekliliği teminat altına alınır.
  • Hissedarların/patronların maddi ve maddi olmayan tüm varlıklarından kaynaklanan hakları güvence altına alınır.
  • Sadece bir şirkete değil, bir sisteme kavuşulur.
 • Tepe yönetimin (irade kademesinin) karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek ve bu bilgi ile teşkilatın yönetilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurar, sistemlerin işletilmesine rehberlik yapar, tepe yönetim adına denetler.
  • Alınan kararların aynı istikamette, şirketin stratejik planını destekler nitelikte ve sağlıklı alınabileceği meşru bir mekanizma oluşur.
  • Şirketin hamalı değil, hâkimi olunur.
  • Şirkette karar hiyerarşisi oluşur ve karar meşruiyeti sağlanır.
 • İş süreçleri iyi tasarlanır, şirkette pozitif düşünce ortak bir davranış haline gelir.
  • Güç ve enerji bölünmesi değil, birlik ve bütünlük hakim olur.
  • Verimlilik ve kârlılık artar.
 • Şirketin pazarlama, satış ve maliyet unsurları modellenerek şirket kârlılığı arttırılır ve bunun sürekliliğini sağlayacak bir mekanizma geliştirilir
 • İRADE ticari işletmelerde kurum iradesinin kuruma nüfuzunu esas alır. İrade kademesinin murakabe ve müdahale gücünü korumak amacıyla yönetim yapısını, planlama ve denetim düzenini bütçe merkezli kurar.
  • Şirketin, maliyet sistemlerine hakimiyet sağlanarak herhangi bir krizde ayakta kalma maliyetleri asgari seviyelere çekilir. Muhtemel krizlere karşı dayanıklılık artırılır.
  • Masraflar ve maliyetler kontrol altına alınır. Kaynak ve imkanlar yerinde ve doğru kullanılır. İsrafın önüne geçilir.
 • İnsan kaynakları yönetim sistemi, finansal yönetim, pazarlama yönetimi vb. bütün sistemler bütçe merkezli ve bilanço değeri esasına göre tamamlanır.
  • İnsanlara kaynak diye değil kıymet diye bakılacağından çalışanlar daha yüksek bir gönül gücü ve enerjiyle çalışır. Süreç bereketlenir.
  • Fert başına düşen üretim ve ciro büyür.
  • Daha az insanla daha büyük işler başarılır.