YAZILIM VE TEŞKİLAT

Yazılım, Teşkilatı oluşturan 3 kademeye hizmet etmelidir.

İRADE

“İrade kademesine hizmet etmeyen yazılımın herhangi bir meşruiyeti yoktur ve kurumun tamamına hizmet ettiğinden bahsedilemez.”

Bu nedenle yazılımlar;

  • Kurum siyaseti için firma teşkilat içi ve dış ilişkileri ile ilgili gerekli tüm bilgileri üretebilmelidir.
  • Kurum stratejilerini belirleyebilmek için gereken sorulara cevap verebilmelidir.
  • Stratejik planlama, yatırımlar ve kaynakların yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgiyi üretebilmelidir.
  • Kurum varlıkları hakkında bilgi üretebilmelidir.
  • En önemlisi kurum iradesinin kolaylıkla, ulaşabileceği, sorgulama yapabileceği basitlikte ve kullanışlılıkta olmalıdır.

YÖNETİM

İkinci kademe iradenin teşkilata çizdiği istikameti ve bu istikamet çerçevesinde yapılacak işleri planlayacak, koordine edecek, denetleyecek yönetim kademesidir.

Bu gerekçeler ışığında yönetim kademesinde yazılımlar;

  • Plan ve bütçe oluşturma ve takibine,
  • Beşeri kıymetlerin koordinasyon, gelişim takibi ile tabii olarak başarılarının ölçülmesine,
  • Yasal ve mevzuata uygun faaliyet kurgulama ve takibine,
  • En önemlisi yöneticilerin -bir uzman yardımı olmadan raporlama yapabileceği sadelik ve basitlikte- denetim ihtiyacını karşılayacak nitelikte bilgi üretmesine imkan sağlamalıdır.

EHLİYET/UZMANLIK/MESLEK

Üçüncü kademe ehliyet/uzmanlık/meslek kademesidir.

Bu kademe, işlerin yapıldığı, kaynakların harcandığı, sonuçların elde edildiği kademedir. Bu kademenin neredeyse tüm kuralları/standartları evrenseldir. Teşkilatın dinamiklerinden ve kültürden etkilenmesi son derece düşüktür.