Tarihçe

Anka Danışma Grubu kurucularının 1996 yılından itibaren ticari işletmelerde yürüttükleri danışmanlık, yöneticilik gibi hizmetlerini 2001 yılında ADG çatısı altında birleştirmesiyle başlayan ve o zamandan günümüze geliştirilen yönetim standartları ve yazılım sistemleri üzerine İRADE yapılanması oluşmuştur.

Yönetim danışmanlığı sektöründe, yıllardır ısrar edilen ve best practice (iyi uygulamalar) olarak tabir edilen paket sistem unsurunun işlemediği ve firmaların karakterini, pazarını, müşterisini kaybettiği görülmüştür. İRADE, bu paket sistemlerin çok büyüyebilecek firmaları frenlediğini, bunu hazmedemeyen firmaların ise kurban işletmeye döndüğünü ve ciddi zararlar ile dağıldığını teşhis ederek hizmetlerini projelendirme ve modelleme ile sunmaya odaklanarak teşkilatlandırılmıştır.

İRADE 2001 yılında kalite ve standart sistemleri ile başlayan çalışmalar akabinde stratejik planlama, pazarlama, insan kaynakları, bütçe sistemleri vb. alanlarda yüzlerce proje tamamlayarak oluşan temel birikimi sistematik bir düzende arşivlemiş ve geliştirdiği yazılımlarla her bir projeye ayrı ayrı ve bir bütün olarak analiz edebilme kabiliyeti ekleyerek firmaların sektörel, pazar ve büyüklük gibi kriterleri esas alan Türkiye ortalamalarını oluşturmuştur.

Bu süreçte proje yürütülen ticari işletmeler İRADE için bir laboratuvar ortamı sağlamıştır. 2013 yılından itibaren başarılı işletmeler ve başarılı projeler ayrıca incelenerek ve yeniden ele alınarak, uygulanabilirliği esas alan yeni bir yönetim hizmet modeli ve yönetim danışmanlığı hizmet standartları ve bu standartlar için ayrıca bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur.

İRADE yapılanması, geliştirdiği yazılımlarla yürüttüğü projeleri için oluşturduğu arşiv sistemi ve bu süre içerisinde geliştirdiği algoritma ve yazılımları ticari kuruluşların hizmetine sunmak için tek bir merkeze ve ayrı bir tüzel kişiliğe dönüştürülmüştür.

2013 yılında kurulan İRADE, 2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknopark’ında Ar-Ge merkezini kurmuştur. İRADE’nin yönetim sistemi altında geliştirdiği sistem ve yazılımları entegre etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar Teknopark’tan yürütülmektedir.

İRADE, ADG’nin bir iştiraki olarak ana kurumun irade beyanı ve siyaset belgesi politikaları dahilinde çalışır.